Utifrån
Första rummet mot gatan.
Stora rummet
Stora rummet
Konferensrummet från stora rummet
Konferensrummet
Konferensrummet